Qui Som

TECSALSA, INTEGRACIÓ SOCIAL I LABORAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

L’any 1977 una trentena de famílies de Cornellà es van trobar davant d’una realitat en la que els seus adolescents amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, un cop acabada l’etapa escolar, no tenien cap perspectiva d’integració social ni laboral en el seu entorn.

Els primers ajuntaments democràtics, moltes vegades sense suport econòmic, assumien, en part, aquestes reivindicacions cíviques elementals.

Així va succeir a Cornellà i l’any 1978 es va constituir el Patronato Municipal de Promoción y Asistencia de Cornellà (PMPASC).

Coincidint gairebé en el temps amb aquest fet, el Fondo de Asistencia Social del Ministerio de Sanidad va ser traspassat a la Generalitat de Catalunya.

L’any 1982, les Corts Espanyoles aprovaren per unanimitat la Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), autèntica carta magna precursora dels drets i deures de les persones amb discapacitat.

L’any 1985 neix formalment TECSALSA i, a l’estiu de 1986, és participada majoritàriament per l’Ajuntament de Cornellà.

TECSAL, S.A., amb CIF A58083080, es una societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 24677, foli 162, fulla B-74479. Aquesta societat es titular del nom de domini www.tecsalsa.cat

TECSALSA figura inscrita en els següents registres:

 Generalitat de Catalunya

 • Centre Especial de Treball nºT00003
 • Centre Ocupacional nºSO1892
 • Entitat Pública nºEO1540
 • Entitats, Serveis i Establiments Socials nºSO1893
 • Registre Electrònic d’Empreses Licitadores  (RELI)
 • Ministerio de Economia y Hacienda
 • Registro Oficial de Empresas Clasificadas: O 06  y  k 06

Política del sistema de qualitat

La política de la qualitat de Tecsalsa és la de satisfer les necessitats de les persones usuaries i dels clients dels serveis, amb el manteniment d’un sistema d’atenció i prevenció que prioritza la millora continua de la qualitat en un clima d’economia social productiva. Aquesta política serveix com marc per determinar els objectius de qualitat en un clar compromís de complur els requisits legals aplicables. Descarregar arxiu ISO 9001:2015

 • Necessites més informació?

  Si vols rebre informació més detallada sobre nosaltres, no dubtis en posar-te en contacte.

  vull més informació