Adj. Definitives

ADJUDICACIONS DEFINITIVES

1.- Auditoria comptabilitat
2.- Recollida de diferents residus i transport
3.- Servei de càtering
4.- Serveis extern de transport de persones usuàries
5.- Servei de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia-psicosociologia del treball
6.- Tractament fitosanitaris de les Phoenix canariensis i l’arbrat viari de la ciutat de cornella i el tractament fitosanitaris de les Phoenix canariensis del parc de can mercader
7.- Tractament fitosanitaris de l’arbrat de diverses zones de Viladecans
8.- Servei de manteniment informàtic i solucions cloud
9.- Serveis especials de neteja
10.- Servei administratiu i gestió de l’administració del personal incloent el servei de confecció de nòmines i documents de cotització de la seguretat això com el servei d’assessoria jurídica
11.- Subministrament de maquinaria de jardineria
12.- Instal·lació d’una electrolinera i una planta fotovoltaica
13.- Subministrament d’equips de protecció individual
14.- Subministrament de vestuari de treball
15.- Subministrament d’una biotrituradora
16.- Gestió de la publicitat
17.- Renting d’un camió grua
18.- Renting de dos furgonetes noves per als serveis de jardineria
19.- Subministrament i instal.lació d’aire acondicionat en el taller
20.- Servei de renting de dues furgonetes per al servei de jardineria
21.- Renting d’un camió per als serveis de jardineria
22.- Subministrament i instal.lació d’aire condicionat a les oficines de TECSALSA
23.- Servei d’arrendament d’una cuba
24.- Serveis de renting d’una furgoneta
25.- Plec de prescripcions tècniques del renting d’un camió volquet
26.- Servei de renting de dues furgonetes
27.- Contracte privat d’arrendament per destinar-lo al servei del Garden Center
28.- Servei renting d’un camió

  • Necessites més informació?

    Si vols rebre informació més detallada sobre nosaltres, no dubtis en posar-te en contacte.

    vull més informació