Adj. Definitives

Adj. Definitives

ADJUDICACIONS DEFINITIVES

Adjudicació pels exercicis 2013, 2014, 2015 i pròrroga del 2016 del contracte d’assistència tècnica per a la realització d’una auditoria de regularitat amb l’empresa BLÁZQUEZ PLANAS i ASSOCIATS, SL. Descarregar PDF

Adjudicació pel servei de recollida de diferents residus i transport a una empresa de recollida, a l’empresa CESPA GESTIÓN DE RESIUDOS, SAU. amb data 18 d’Abril 2017. Descarregar PDF.

Adjudicacio per la’any 2017 del servei de catering extern per les persones usuaries a l’empresa Fundació Privada Cassia Cuina Justa Descarregar PDF

Adjudicació per l’any 2017 del servei extern de transport de persones usuaries a la empresa  Autocares de Noreste, SA. Descarregar PDF

Adjudicació per 2017 del servei de Seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia-psicosociologia del treball a l’empresa Previcat i Vigilància de la Salut Descarregar PDF 1 i Descarregar PDF 2.

Adjudicació per 2017 de Tractament fitosanitaris de les Phoenix Canariensis al municipi de Cornellà a l’empresa Centroplag SL Descarregar PDF.

Adjudicació per 2017 de Tractament fitosanitaris de les Phoenix Canariensis al Parc de Can Mercader de Cornellà a l’empresa Centroplag SL Descarregar PDF.

Adjudicació per 2017 de Tractament fitosanitaris de les per l’arbrat de diverses zones de Viladecans a l’empresa Fitopatologia i Natura SLDescarregar PDF.

Adjudicació per 2017 de Tractament fitosanitaris de les per l’arbrat viari del municipi de Cornellà a l’empresa Fitopatologia i Natura SLDescarregar PDF.

 

  • Necessites més informació?

    Si vols rebre informació més detallada sobre nosaltres, no dubtis en posar-te en contacte.

    vull més informació