Adj. Definitives

ADJUDICACIONS DEFINITIVES

Adjudicació pels exercicis 2018, 2019 i prorroga 202,2021 i 2022 del contracte d’assistència tècnica per a la realització d’una auditoria de regularitat amb l’empresa BLÁZQUEZ PLANAS i ASSOCIATS, SL. Descarregar PDF

Adjudicació per l’any 2021 pel servei de recollida de diferents residus i transport a una empresa de recollida, a l’empresa Tecnologia Medio Ambiente Grupo F. Sánchez SL Descarregar PDF Resolució

Adjudicacio per l’any 2022 del servei de catering extern per les persones usuaries a l’empresa Fundació Privada Cassia Cuina Justa Descarregar PDF resolució |

Adjudicació per l’any 2022 del servei extern de transport de persones usuaries a la empresa  Autocares de Noreste, SA. Descarregar PDF resolució

Adjudicació per 2021 del servei de Seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia-psicosociologia del treball a l’empresa Previcat i Vigilància de la Salut   Descarregar PDF Resolució | Descarregar PDF Pròrroga

Adjudicació per l’any 2020 i pròrroga pel 2021 del Tractament fitosanitaris de les Phoenix Canariensis i l’arbrat viari de la ciutat de Cornella i el tractament fitosanitaris de les Phoenix Canariensis del parc de Can Mercader Descarregar PDF pròrroga | Descarregar PDF Resolució

Adjudicació per 2019 i pròrroga 2020 de Tractament fitosanitaris de les Phoenix Canariensis al Parc de Can Mercader de Cornellà a l’empresa Fitopatologia i Natura SL Descarregar PDF     |     Descarregar PDF Resolució

Adjudicació per 2021 i pròrroga 2022 de Tractament fitosanitaris de les per l’arbrat de diverses zones de Viladecans a l’empresa Fitopatologia i Natura SL Descarregar PDF pròrroga

Adjudicació per 2019 i pròrroga 2020 de Tractament fitosanitaris de les per l’arbrat viari del municipi de Cornellà a l’empresa Fitopatologia i Natura SL. Descarregar PDF     |     Descarregar PDF Resolució

Adjudicació per 2022 a l’empresa INFOCLOUD, SL , pel servei de manteniment de manteniment informàtic i solucions cloud de Tecsalsa. Descarregar PDF Resolució 

Adjudicació 2021 del servei extern de neteja de vàries dependències de Tecsalsa a l’empresa SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA   Descarregar PDF 

Adjudicació per 2021 del serveis administratius i gestió de l’administració del personal incloent el servei de confecció de nòmines i documents de cotització a la seguretat aixó com el servei d’assessoria jurídica de TECSALSA a l’empresa CDM Consultores Descarregar PDF 

Adjudicació per al subministrament de maquinària de jardineria per al manteniment dels espais públics de Cornellà Descarregar PDF

Adjudicació d’instal·lació d’una electrolinera i una planta fotovoltaica a les instal·lacions de Tecsalsa, a l’empresa Senergy Descarregar PDF

Adjudicació de subministrament d’equips de protecció individual de Tecsalsa a l’empresa Lyreco España SA Descarregar PDF | Descarregar PDF Pròrroga

Adjudicació de subministrament de vestuari de treball de Tecsalsa a l’empresa LYRECO España, SA Descarregar PDF | Descarregar PDF Pròrroga

Adjudicació de subministrament d’una biotrituradora a l’empresa Joan Cortiada, SA Descargar PDF

Adjudicació de la gestió de la publicitat de Tecsalsa a l’empresa BCN 2004 Comunicació Exterior SL Descargar PDF | Descarregar PDF Pròrroga

Adjudicació del renting d’un camió grua per als serveis de jardineria de Tecsalsa per l’empresa Gloobal Movingrent SA Descargar PDF

  • Necessites més informació?

    Si vols rebre informació més detallada sobre nosaltres, no dubtis en posar-te en contacte.

    vull més informació