Benvinguts al web de Tecsalsa


Més Info

Centre Ocupacional

Les persones adultes amb un grau de discapacitat intel·lectual i del desenvolupament igual o superior al 65% són els usuaris a qui el CO de TECSALSA ofereix un contracte d’assistència terapèutica. Tots aquests usuaris gaudeixen com a mínim de pensió no contributiva, i no estar capacitats per a desenvolupar regularment tasques productives.

Més info Centre Ocupacional

Més Info

Equip Multidisciplinari de Suport

L’Equip Multidisciplinar de Suport i el Servei Complementari d’Ajut Personal i Social per la integració laboral funcionen tant dins l’entorn del treball com en l’àmbit personal dels treballadors del CET, detectant i buscant solució als eventuals trastorns derivats de les disfuncions que poden presentar aquests treballadors/es amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. L’actuació de l’EMS està cofinançada per la Unió Europea.

Més info Unitats de suport

Més Info

Centre Especial De Treball

El Centre Especial de Treball (CET) va començar la seva activitat l’any 1986. Està inscrit al Registre de la Generalitat de Catalunya amb el núm TOOO3. El CET és adient per aquelles persones amb una discapacitat que tenen dificultats per entrar al mercat ordinari de treball malgrat reunir característiques suficients de capacitat productiva.

Més info CET