Consell d’administració

Consell d'administració

President i Conseller Delegat: Antonio Balmón Arévalo.

Vice-president i Conseller Delegat: Antonio Martínez Flor

 

 

Retribucions i indemnitzacions alts càrrecs

Durant els exercicis 2021 i 2022 no s’han meritat sous, dietes i altres remuneracions a favor dels membres del Consell d’Administració. Durant els exercicis 2021 i 2022 no hi hagut indemnitzacions per cessament ni pagament basats en instruments de patrimoni a favor del personal clau de Direcció ni membres del Consell d’Administració.

No existeixen obligacions concretes en matèria de pensions i d’assegurances de vida en relació amb el personal clau de Direcció ni amb els actuals o antics administradors. En tancar l’exercici 2022 no hi ha bestretes ni crèdits concedits a administradors.

Vocal: Ioan Mihai Fodor

Vocal: Jordi Julia Pedro Tobias

Vocal: Teresa Vidal Llargues

Vocal: Joana Piñero Romera

Vocal: Sergio Gómez Márquez

Vocal: Maria Turruchel Alcantud Inarejos

Vocal: Gloria Recio Diaz

Els membres del Consell d’Administració no tenen participacions, ni ostenten càrrecs o desenvolupen funcions en empreses en les que l’objecte social sigui el mateix, anàleg o complementari al de la Societat, ni realitzen per compte propi o aliè, el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat.

  • Necessites més informació?

    Si vols rebre informació més detallada sobre nosaltres, no dubtis en posar-te en contacte.

    vull més informació