Perfil del Contractant

CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

En acompliment del que estableix l’article 63 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s’exposa a continuació la documentació relativa a expedients de contractació de la empresa mixta TECSALSA, participada majoritariament per l’Ajuntament de Cornellà conforme al precepte legal esmentat.

Documentació en PDF:
a. Llei de contractes del Sector Públic
b. Aprovació de l’alta del servei de la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya

Sel·lecciona l’apartat que t’interessa:
Licitacions
Adjudicacions Provisionals
Adjudicacions Definitives
Concursos Públics

  • Necessites més informació?

    Si vols rebre informació més detallada sobre nosaltres, no dubtis en posar-te en contacte.

    vull més informació