Equip multidisciplinar de suport

EQUIP MILTIDISCIPLINARI DE SUPORT

EQUIP MULTIDISCIPLINAR DE SUPORT

L’EMS està format per un equip de psicòlogues i personal tècnic de suport que realitza diferents actuacions d’acompanyament especialitzat i de suport sòcio-laboral del treballadors/es amb discapacitat per tal de fomentar la integració laboral i millora de la qualitat de vida.

Els usuaris del servei són treballadors amb un certificat de discapacitat d’un grau igual o superior al 33%. Actualment, la majoria acreditats amb una discapacitat de tipus intel·lectual i altres de tipus físic i/o sensorial.

L’EMS, mitjançant el desenvolupament de les seves funcions i diferents actuacions, permet ajudar a garantir l’òptima incorporació, permanència i evolució laboral dels treballadors/es amb discapacitat.

Acompanyem als treballadors/es amb discapacitat per tal de millorar la seva productivitat i capacitació professional.
Promovem la integració i participació en la vida comunitària.

L’actuació de l’EMS està cofinançada per la Unió Europea.

Logos UE

Tecsalsa disposa del certificat Discert Silver emès per TÜV Rheinland amb el número DIS-ES-0056-2010.
Sello garantía TUV-Rheinland

  • Necessites més informació?

    Si vols rebre informació més detallada sobre nosaltres, no dubtis en posar-te en contacte.

    vull més informació