Transparència

Exercicis anuals, Subvencions, Pressupost i concursos públics

Comptes anuals

Informe d’auditoria de comptes anuals de Tecsal S.A que compren el balanç a 31 de desembre de 2022, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria corresponent a l’exercici anual finalitzat en aquesta data. Descarregar document

Subvencions

Subvencions públiques vigents atorgades a Tecsalsa. Relació subvencions 2022 i 2023

 

Pressupost 2024

Pressupost aprovat pel Consell d’administració amb data 5 d’octubre de 2023. Descarregar document

Concursos Públics

Concursos públics vigents a on Tecsalsa ha estat adjudicataria

Descarregar document de Consursos públics

 

  • Necessites més informació?

    Si vols rebre informació més detallada sobre nosaltres, no dubtis en posar-te en contacte.

    vull més informació