Informació Legal

Informació Legal

INFORMACIÓ LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Avís legal

TECSAL, S.A., amb CIF A58083080, és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tomo 24677, foli 162, fulla B-74479. Aquesta societat és titular del nom de domini www.tecsalsa.cat

TECSAL, S.A., figura inscrita en els següents registres:

Generalitat de Catalunya

Centre Especial de Treball nºT00003

Centre Ocupacional nºSO1892

Entitat Pública nºEO1540

Entitats, Serveis i Establiments Socials nºSO1893

Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)

Ministeri d’Economia i Hisenda

Registre Oficial d’Empreses Classificades: O 05 B y O 06 D

Adreça:Calle Destraleta, 168

08940 Cornellà de Llobregat

Correu Electrònic: tecsal@tecsal.cat

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

§ L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, el que implica que l’utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.

§ La utilització d’aquest lloc web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.

§ Les pàgines web d’aquest lloc web poden ser visitades lliurement pels usuaris.

§ TECSAL, S.A. es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal, per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
© 2011, TECSAL, S.A., tecsal.cat. Tots els drets reservats.

§ Aquest lloc web i els continguts inclosos en el mateix: articles, textos, imatges, logotips, marques, botons, programari, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual i són propietat de TECSAL, S.A. o de tercers que n’han autoritzat l’ús a TECSAL, S.A., quedant expressament prohibida l’explotació sense l’autorització de TECSAL, S.A.

§ L’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix.

§ TECSAL, S.A. es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

§ TECSAL, S.A. es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.

§ TECSAL, S.A. no serà responsable en cas que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin l’origen en causes que s’escapin del control de TECSAL, S.A. i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin el seu origen per causes de força major.

§ La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per dur a terme la seva exactitud i actualització. En conseqüència, TECSAL, S.A. no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

§ Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut, utilitat o exactitud no es pot responsabilitzar TECSAL, S.A. La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no es pot considerar una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització, la decisió d’utilitzar-los és responsabilitat d’aquests últims.

§ TECSAL, S.A. no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, no garantint l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.

§ TECSAL, S.A. no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web.

§ L’usuari ha d’omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuosa dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

§ Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i TECSAL, S.A. es regiran per la legislació i jurisdicció espanyola.

§ Per conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i TECSAL, SA ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya.

Política de Protecció de dades

TECSAL, S.A. informa d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal sobre la seva política de protecció de dades.

TECSAL, S.A. es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament dels canvis que s’hi produeixin a través d’aquest avís.

Cookies

TECSAL, S.A. no utilitza cookies en la seva pàgina web.

Formularis o missatges
Vostè, al facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol formulari d’aquesta pàgina web o missatge de correu electrònic i acceptar el seu enviament, autoritza expressament a TECSAL, S.A., perquè tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat aquelles dades enviades.
La recollida i tractament de les dades personals que vostè faciliti té com a finalitat contactar amb vostè per donar resposta a la seva petició i informar sobre els nostres serveis a través de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot electrònic.
Les dades personals que vostè faciliti hauran de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a causa del no compliment d’aquesta obligació.

TECSAL, S.A. ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l’alteració, pèrdua o tractament no autoritzat a les dades personals que vostè faciliti, tenint en compte les limitacions que presenta Internet.
En particular, TECSAL, S.A. garanteix l’aplicació de les mesures de seguretat recollides en el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades i, si s’escau, la normativa vigent i d’aplicació en cada moment.
TECSAL, S.A. manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les seves dades personals.
Vostè té dret a accedir a la informació que li concerneix, rectificar-la si és errònia, o oposar-se al seu tractament a través del correu electrònic tecsalsa@tecsalsa.cat o de comunicació escrita dirigida a TECSAL, S.A., al carrer Progrés, 10 – 12, Apartat de correus 141, 08940 Cornellà de Llobregat.

DADES DE NAVEGACIÓ
L’informem que el sistema de navegació i programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web s’obtenen algunes dades personals la transmissió està implícita en els protocols de comunicació d’Internet. Les dades personals recollides són els relatius a les adreces IP o noms de domini dels ordinadors utilitzats pels usuaris que es connecten al lloc i altres paràmetres relacionats amb el sistema operatiu i ordinador. Aquestes dades s’utilitzen únicament per a obtenir informacions estadístiques anònimes sobre el lloc i per verificar el bon funcionament i s’esborren immediatament després de la seva elaboració.

  • Necessites més informació?

    Si vols rebre informació més detallada sobre nosaltres, no dubtis en posar-te en contacte.

    vull més informació