Canal intern d’informació

Canal intern d'informació

TECSAL, SA (en endavant, TECSALSA) disposa d’un Sistema Intern d’Informació – Canal de Denúncies que permet denunciar en el context laboral o professional, sota la protecció de la llei, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu.
Podran utilitzar aquest canal les persones següents:

 • Els empleats i accionistes.
 • Els autònoms.
 • Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
 • Aquelles que comuniquin informació sobre infraccions obtinguda en el marc d’ una relació laboral o estatutària ja finalitzada.
 • Voluntaris, becaris i treballadors en períodes de formació.
 • Aquelles persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció.

Per a la utilització del Canal de Denúncies pot acudir al següent enllaç: http://centinela.lefebvre.es/public/concept/1886743?access=G%2f9dOSU6sIRS6QR55RU%2fSpMBXeeGeqmAsqIvzyBXauw%3d

Té a la seva disposició en http://centinela.lefebvre.es/public/concept/1886743?access=G%2f9dOSU6sIRS6QR55RU%2fSpMBXeeGeqmAsqIvzyBXauw%3d la Política del Sistema Intern d’Informació on es regulen els drets i garanties que assisteixen als informants.

El Canal de Denúncies no és un servei d’emergència. Les denúncies presentades a través d’ aquest canal no rebran una resposta immediata.

En el cas que es vulgui fer una reclamació comercial, el Canal de Denúncies no és el canal oficial per presentar reclamacions. Per a tal fi, TECSALSA disposa d’un servei d’Atenció al Client on es podran presentar les reclamacions o sol·licitar informació.

 • Necessites més informació?

  Si vols rebre informació més detallada sobre nosaltres, no dubtis en posar-te en contacte.

  vull més informació